اطلاعات شعبه انزلی

آدرس:

بندر انزلی کیلومتر 5 جاده انزلی به رشت، طالب آباد پایانه حمل و نقل بار بندر انزلی

تلفن:

02126420027

خدمات قابل ارائه در شعبه انزلی

  • خدمات حمل و نقل
  • خدمات انبارداری
  • صدور بارنامه