اطلاعات شعبه بندرعباس

آدرس:

بندرعباس، اتوبان شهید رجایی، شهرک حمل و نقل(نگین ترابران)، قطعه 57

تلفن:

07633532763

خدمات قابل ارائه در شعبه بندرعباس

  • خدمات حمل و نقل
  • خدمات انبارداری
  • صدور بارنامه