اطلاعات شعبه تاکستان

آدرس:

تاکستان، کیلومتر 17 جاده زنجان، شهرک صنعتی حیدریه شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران، نماینده گلرنگ ترابر

تلفن:

02832580141

خدمات قابل ارائه در شعبه تاکستان

  • خدمات حمل و نقل
  • خدمات انبارداری
  • صدور بارنامه