اطلاعات شعبه قزوین

آدرس:

  قزوین، پایانه حمل و نقل کالا، طبقه دوم، غرفه ۲۶

تلفن:

02832580140

خدمات قابل ارائه در شعبه قزوین

  • خدمات حمل و نقل
  • خدمات انبارداری
  • صدور بارنامه