اطلاعات شعبه مشهد

آدرس:

مشهد، پایانه شهید خبیری،ساختمان مرکزی، طبقه -1، رو به روی سالن اعلام بار ، غرفه شماره 1 

تلفن:

05133383053

خدمات قابل ارائه در شعبه مشهد

  • خدمات حمل و نقل
  • خدمات انبارداری
  • صدور بارنامه