اطلاعات شعبه چابهار

آدرس:

چابهار، پایانه، غرفه ۶، حمل و نقل کالای کشور

تلفن:

02126420027

خدمات قابل ارائه در شعبه چابهار

  • خدمات حمل و نقل
  • خدمات انبارداری
  • صدور بارنامه