افزایش عوارض جابجایی کالا مندرج در بارنامه از 3به 4 درصد
 منبع : گلرنگ ترابر
 1396/05/09, 08:55
3134 بار دیده شده

افزایش عوارض جابجایی کالا مندرج در بارنامه از 3به 4 درصدپیرو ابلاغ شماره 59014/71 مورخ 1379/06/14 و در اجرای ابلاغ شماره 1246465 مورخ 1396/04/11 شورای محترم اقتصاد در خصوص افزایش عوارض جابه جایی کالا در جاده های کشور از ۲ درصد به ۴ درصد موضوع بند "الف" ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ضروری است به شرکتهای حمل و نقل اعلام تا از تاریخ 1396/06/01 به میزان ۴ درصد افزایش کرایه حمل مندرج در بارنامه های صادره را اخذ و به حساب درآمدی مربوط به سازمان واریز نمایند.

در صورت وجود پرسش، آنرا از طریق این فرم برای ما ارسال کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.