اعضای هیت مدیره

Golrang Tarabar

مهندس حسین قارداشی

ریاست هیئت مدیره

مهندس هادی قانعی

نایب رئیس هیئت مدیره

دکتر مهدی اشرفی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

دکتر اسماعیل صابری

عضو هیئت مدیره

در صورت وجود پرسش، آنرا از طریق این فرم برای ما ارسال کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.