اعضای هیت مدیره

گلرنگ ترابر

مهندس قارداشی

ریاست هیئت مدیره

مهندس قانعی

عضو هیئت مدیره

دکتر صابری

مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره

در صورت وجود پرسش، آنرا از طریق این فرم برای ما ارسال کنید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم.