سفارش حمل و نقل(Ship Order)

سفارش حمل و نقل(Ship Order)

سفارش حمل و نقل سندی است که تأیید می کند فضایی برای کالای ما در یک کشتی رزرو شده است.

حمل بار کارگو چیست؟

حمل بار کارگو چیست؟

کارگو در تمام جهان جایگاه ویژه ای دارد و یکی از سریع ترین روش های حمل و نقل  به شمار می رود.

بارنامه چیست؟

بارنامه چیست؟

در سیستم حمل و نقل برای هر کالایی که از یک مبدا به مقصد مشخص بارنامه صادر می گردد.