بارنامه چیست؟

 

 این بارنامه سندی است که در آن همه ی مشخصات کالا و هزینه حمل و بیمه ذکر شده است.

در این مقاله به موارد زیر می پردازیم:

*بارنامه چیست؟

*انواع بارنامه

*قوانین صدور بارنامه


بارنامه چیست؟

بارنامه رسیدی است که در ازای ارسال کالا از سوی فرستنده صادر می گردد.در حمل و نقل باری اعم از حمل و نقل هوایی، حمل و نقل زمینی و حمل ونقل دریایی صدور بارنامه نقش مهمی دارد.بارنامه ها حاوی اطلاعاتی مانند هزینه حمل، بیمه،کمیسیون، نوع بار، مقصد، مشخصات ماشین و اطلاعات گیرنده می باشد.


انواع بارنامه

بارنامه ها انواع مختلفی دارند از جمله بارنامه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی که بسته به نوع بار و طریقه حمل صادر می گردد.

 

اهمیت بارنامه

بارنامه سند حقوقی است که به عنوان یک قرارداد بین صاحب بار و شرکت حمل و نقل و حامل بارمی باشد. اهمیت بارنامه از این جهت است که شرکت باربری موظف است که بار را به گیرنده ای که در بارنامه قید شده است تحویل دهد.و اگر هر گونه مشکلی در تحویل بار رخ دهد صاحب بار می تواند بر اساس مفاد این قرارداد و اطلاعاتی که در بارنامه صادر شده از شرکت باربری یا حامل بار شکایت کند.

بارنامه جاده ای

 

ثبت بارنامه

 

شرکت های حمل و نقل دارای مجوز، یک کارتابل کاری در سامانه بارنامه سازمان راهداری دارند که می توانند بارنامه الکترونیکی صادر کنند.زمانی این بارنامه اهمیت و ارزش قانونی دارد که کد رهگیری16 رقمی بر روی بارنامه قید شود.

مهم ترین بخش در صنعت حمل و نقل صدور بارنامه الکترونیک است که خوشبختانه شرکت گلرنگ ترابر در این زمینه سرآمد بوده و به صورت آنلاین و هماهنگ با سازمان راهداری کل کشور به این امر می پردازد. که جزیی ترین اطلاعات مربوط به یک بار شامل نام راننده، شماره پلاک کامیون، نوع بار، وزن، هزینه جابجایی، آدرس گیرنده، مقصد نهایی و ... قابل دسترس است. که بارنامه های صادر شده در سیستم گلرنگ ترابر در واقع یک بارنامه الکترونیکی بوده که هویت اطلاعات آن توسط وزرات راه و شهرسازی مورد تایید می باشد.

نمونه بارنامه الکترونیک در شرکت گلرنگ ترابر به شکل زیر است:

 

 

اطلاعات مندرج در بارنامه

 

اطلاعات درج شده در بارنامه شامل:اطلاعات ارسال کننده،گیرنده، مشخصات راننده، مشخصات ماشین، اطلاعات بار، زمان صدوربارنامه، هزینه ها، کمیسون شرکت و بیمه می باشد.

اطلاعات کامل بارنامه به شرح ذیل می باشد:

 

اطلاعات ارسال کننده بار

 

نام و نام خانوادگی، کدملی، اطلاعات تماس، آدرس مبدا ،محل بارگیری ،تاریخ و زمان بارگیری

در صورتیکه ارسال کننده بار شرکت باشد شناسه ملی در بارنامه قید می شود.

 

اطلاعات تحویل گیرنده

 

نام و نام خانوادگی گیرنده،کدملی،آدرس گیرنده،آدرس محل تخلیه بار

 

اطلاعات بار

 

نوع بار،وزن،ابعاد،نوع بسته بندی،تعداد

 

اطلاعات راننده

 

نام و نام خانوادگی،کدملی،اطلاعات تماس،مشخصات گواهینامه،کارت ناوگان،پلاک ناوگان،بیمه ثالث

 

اطلاعات مالی

 

کل کرایه،کمیسیون،حق بیمه،دریافتی راننده

    


  

بارنامه هوایی

برای بارهایی که از طریق هواپیما حمل می شوند بارنامه هوایی صادر می گردد.در بارنامه های هوایی حتما باید تاریخ پرواز و شماره پرواز همراه با مهر شرکت هواپیمایی موجود باشد تا صاحب کالا از رسیدن کالا آگاهی پیدا نماید.  دراین نوع بارنامه تا زمانیکه بار به مقصد نرسیده و به گیرنده تحویل داده نشده است فرستنده بار می تواند نام گیرنده و یا آدرس را تغییر دهد.همچنین می تواند قبل تحویل،بار خود را پس بگیرد.

بارنامه های هوایی به طور معمول در 12 نسخه صادر می گردد که سه نسخه از بارنامه ها دارای ارزش تجاری هستند و باقی نسخه ها متعلق به قسمت های داخلی شرکت حمل بار هوایی می باشد.

کاربرد سه نسخه اصلی:

For Carrier

این نسخه برای شرکت حمل کننده یا صادر کننده کالا است.

For Consignee

این نسخه برای تحویل گیرنده کالا است.

For Shipper

این نسخه برای فرستنده کالا می باشد.

 


بارنامه دریایی

 

این نوع بارنامه برای حمل بار از طریق کشتی صادر می گردد. درصدور بارنامه های دریایی علاوه بر ثبت همه ی مشخصات نام کشتی و نام بندرمبدا و نام بندرمقصد نیز قید می شود.

 


بارنامه ریلی

 

امروزه بیشترین حمل و نقل ها توسط حمل ونقل ریلی صورت می گیرد.علاوه بر اینکه هزینه حمل مقرون به صرفه است، انتقال بارها از امنیت بالایی برخوردار است.

بارنامه های ریلی را می توانید از راه آهن دریافت کنید.چنانچه بارنامه مربوط به حمل بار را گم کرده اید می توانید مجدد به سازمانی که بار خود را تحویل داده اید مراجعه کرده و بارنامه جدید را دریافت کنید.

در بارنامه های ریلی علاوه بر تمامی اطلاعات عمومی که در بارنامه ها قید می شود، نام ایستگاه مبدا و مقصد و جزئیات کامل قطار و واگن نیز اضافه می شود.

بهتر است قبل از حمل ونقل، بارهای خود را بیمه کنید زیرا در صورت بروز هرگونه اتفاقی بیمه موظف است خسارات را به طور کامل پرداخت نماید.


 

زمان تحویل بار

 

طبق بارنامه ای صادر شده گیرنده بار می تواند در زمان و مکان مشخص بار را تحویل بگیرد، چنانچه شخص گیرنده به هر دلیلی نتواند در زمان مقرر بار را تحویل بگیرد بار به انبار انتقال داده می شود و می تواند به آنجا مراجعه کند و بار را تحویل بگیرد.